Kızılelma Caddesi Ziya Gökalp Sokak No:2 Fındıkzade/Fatih İstanbul - Tel: 0212 588 01 40
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 10:00 - 19:00 / Cumartesi 09:30 - 13:00

Gizlilik Politikası

Bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca Özel Üçkök Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından sizi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kanun uyarınca “Kızılelma Caddesi, Şehremini Mahallesi, Ziya Gökalp Sokak No:2 Fatih – İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Özel Üçkök Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Özel Üçkök Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; çalışanlarımız, dijital tanıtım ve çağrı merkezi dahil olmak üzere hasta hizmetleri kanallarımız; tanıtım formları, bilgi formları, iletişim formları, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, iş süreçlerinde destek aldığımız ulusal/uluslararası kuruluşlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere veri sorumlusu dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Verilerin Aktarımı
Özel Üçkök Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

Onayınız halinde tanıtım stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile sizleri bilgilendirmek, öneri ve
şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, tanıtım faaliyetlerimizi yürütmek, tanıtım faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmek gibi amaçlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı, SGK, her türlü yargı makamı ve diğer otoriteler dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız 3. kişiler, denetleyici kurumlar, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan sağlık kuruluşları, hastanın sevk edildiği veya kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu ile bilişim teknolojileri desteği aldığımız hizmet sağlayıcımız ile belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, büromuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlama

 • amacıyla güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


  Kişisel Verileri Koruma Kanunu Gereği Haklarınız

 • Özel Üçkök Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme
 • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma
 • Özel Üçkök Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin yurt içinde kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 • Görüş ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Yılda iki kez diş hekimine gidin, günde iki kez dişlerinizi fırçalayın.

  Top